05-04-2018

Kategorie
Muzeum

Víkend v lázních jsme završili návštěvou Polabského muzea Poděbrady a její stálé expozice Příběh Polabí. Muzeum je umístěné do budovy nejstarší poděbradské školy nedaleko centra a celkový dojem je, že muzeum je "takové akorát". Akorát velké, akorát zajímavé, exponátů je tam tak akorát a i celková koncepce muzea je předvídatelná, neboť se jedná o klasické vlastivědné muzeum zaměřené na historii, přírodu, osobnosti, průmysl a zemědělství svého kraje.

Celý text

16-04-2015

Kategorie
Muzeum

Mezi Čertovkou a malebnou uličkou Saská najdeme Saský dvůr, kde sídlí Muzeum Karla Zemana - samostatný vizuální svět představující dílo poněkud opomíjeného českého filmového vizionáře. Prostřednictvím stálé expozice, animačních dílen a nejrůznějších navazujících aktivit nám dovolí na pár hodin zapomenout na povětšinou monotónně plynoucí realitu všedních dní.

Celý text

22-02-2015

Kategorie
Muzeum

Na Filozofické fakultě 21. února 2015 proběhla konference spolupořádaná naším oborem New Media Inspiration 2015 (#NMI2015) s tématem Digitalizace člověka. K tomuto tématu jsem přispěla prezentací o projektu digitalizace mumií v Hrdličkově muzeu člověka PřF UK. Vedle vyšetření CT, analýzy DNA a tkání mumií je součástí projektu i antropologicko-umělecká rekonstrukce obličejů Sennefera a Nefertiti, původně mumií, z kterých zůstaly jen kosterní ostatky. Technologie nám pomáhají přijít na to, jaký byl mezi třemi mumiemi příbuzenský vztah, jak žili a proč zemřeli. Technologie nám pomáhají přijít na to, jaký byl mezi Senneferem a Nefertiti příbuzenský vztah, jak žili a proč zemřeli. Zkrátka oživit příběhy staré tisíce let. V následujícím článku najdete nejen snímky z prezentace, ale i fulltext a odkaz na Slideshare.

Celý text

01-05-2014

Kategorie
Muzeum

Možná znáte jedno malé univerzitní muzeum v Praze, které působí trochu jako kabinet kuriozit. Možná si vzpomínáte, jak jste na kočičích hlavách kousek od Karlova náměstí mezi budovami vysokých škol a nemocnic klopýtali ve špalíru se špolužáky, protože jste v rámci biologie či přírodopisu šli do muzea. Možná si dokonce vzpomínáte na bílou malou opičku, gibona, který je tam ve vitríně v láhvi a vy váháte, jestli je roztomilý nebo vám z něj běhá mráz po zádech. Řeč je o Hrdličkově muzeu člověka, které je součástí Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a sídlí ve Viničné 7, kde právě připravujeme novou stálou expozici. Náš projekt jsme s kolegou Marcem Stellou představili na odborné muzejní konferenci Muzeum a změna IV.

Celý text

15-03-2014

Kategorie
Muzeum

Jsou věci, které nezměníme - jen těžko přestěhujeme budovu muzea na nějaké příhodnější místo, které bude lidem více na očích a nebudou muset složitě cestovat a překonávat překážky. (Ačkoli, ve Švédsku jsou knihovny součástí nákupních středisek - lidé to mají při cestě a hojně knihovny navštěvují, děti si tam píší úkoly zatímco rodiče si v klidu nakoupí. Jistě, je to diskutabilní krok, ale kompromisy jsou třeba). Pokud se tedy nebudeme stěhovat, co jiného můžeme udělat, aby se u nás návštěvníci cítili dobře? Především je potřeba celková přívětivost institucí, návštěvník musím mít od začátku pocit, že je vítán, že tu najde něco užitečného pro sebe, že neudělal chybu, když do muzea nebo knihovny vážil cestu.

Celý text

16-01-2014

Kategorie
Muzeum

Stejně jako vztahy mezi lidmi prochází vývojem, tak i můj vztah k muzeím se vyvíjí a díky kurzu muzejní propedeutiky, který v současné době navštěvuji, teď doznal změny podle mě zásadní. Zvláště poslední léta jsem se na muzea dívala především jako na místo pro lidi, pro návštěvníky, pro děti, jako na místo setkávání a inspirace. Méně jsem v něm viděla místo pro předměty. Jsem ráda, že jsem si pohled rozšířila, protože bez předmětů a jejich příběhů by nebylo ani muzeum jako místo pro lidi.

Celý text