17-02-2015

Kategorie
Pro studenty

V LS akademického roku 2014/15 jsme s kolegyní Michaelou Buchtovou otevřeli pro studenty nový výběrový seminář Nová média v muzejní praxi. Na toto místě studenti budou průběžně nacházet informace o předmětu, prezentace k přednáškám (od nejnovějších k nejstarším), odkazy na zdroje a jiné materiály.

Celý text

24-11-2014

Kategorie
Pro studenty

V rámci výběrového semináře Knihovnické a informační služby na ÚISKu proběhla přednáška s názvem "Management (ne)formálních skupin". Cílem interaktivní přednášky bylo osvojit si základy projektového myšlení, sdílet navzájem zkušenosti z praxe a díky testu týmových rolí (Belbinova metodika) zjistit, jaká role v týmu nám sedí nejvíc.

Celý text

10-06-2014

Kategorie
Pro studenty

V rámci výběrového semináře Knihovnické a informační služby na ÚISKu si studenti z několika nabízených projektů mohou vybrat i projekt "Hledá se Sofie v muzeu", kterého budu tutorem. Projekt připravujeme pro Dětskou univerzitu na FF UK a uskuteční se na půdě Hrdličkova muzea člověka PřF UK. Zde najdete prezentaci k projektu a podrobnější informace v PDF.

Celý text

12-04-2014

Kategorie
Pro studenty

Výběrový seminář Knihovny 2020 probíhá formou webinářů. Před přednáškou jsem měla obavy, že mluvit hodinu a půl do webkamery a nevidět ty, na které mluvím, bude poměrně bizarní zážitek. Nakonec webinář proběhl nad očekávání dobře - možná také proto, že má očekávání byla velmi nízká. Pro studenty jsem si připravila čtyři ankety a měla jsem možnost s nimi komunikovat i na chatu, kde mohli klást otázky. Moc děkuji studentům, že se do přednášky zapojili, takže jsem ani neměla dojem, že mluvím jen do prázdna. A nakonec ještě někteří z nich děkovali za zajímavou přednášku.

Celý text