Evoluce v Hrdličkově muzeu člověka

01-05-2014

Kategorie
Muzeum


Tags
Konference
Ph.D.
Muzeum
Projekt
HMČ

Možná znáte jedno malé univerzitní muzeum v Praze, které působí trochu jako kabinet kuriozit. Možná si vzpomínáte, jak jste na kočičích hlavách kousek od Karlova náměstí mezi budovami vysokých škol a nemocnic klopýtali ve špalíru se špolužáky, protože jste v rámci biologie či přírodopisu šli do muzea. Možná si dokonce vzpomínáte na bílou malou opičku, gibona, který je tam ve vitríně v láhvi a vy váháte, jestli je roztomilý nebo vám z něj běhá mráz po zádech. Řeč je o Hrdličkově muzeu člověka, které je součástí Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a sídlí ve Viničné 7, kde právě připravujeme novou stálou expozici. Náš projekt jsme s kolegou Marcem Stellou představili na odborné muzejní konferenci MUzeum a změna IV.

1937 - 2014

Idea zřízení muzea člověka se zrodila u česko-amerického antropologa Dr. Aleše Hrdličky. Muzeum bylo založeno bylo v roce 1929 a otevřeno bylo v provizorní podobě v roce 1937. V této podobě jej najdeme i dnes - občas sice vylepšíme nějaký popisek, který časem vybledl a zkrabatil se, ale zásadními změnami muzeum od svého založení neprošlo. Sbírka se zaměřuje na evoluci člověka, lidskou variabilitu, ontogenezi a patologii a odráží koncepci, kterou již kdysi formuloval zakladatel Dr. Hrdlička:

Jest to ironie osudu, že každá země má svá Musea zvířat, a všeho co člověk dělal, ale ani jedna, vlivem zakořeněných dogmat, nezmohla se dosud na Museum lidské filogenie, ontogenie, variace a fysického pokroku. A mezi tím celá zajímavá pokolení lidská se ztrácejí vymíráním, míšením a měněním pod vlivem nových poměrů.

Hrdličkovo muzeum člověka je dnes takové muzeum muzea. Má svou specifickou atmosféru, exponáty vzbuzují emoce, zájem, strach, odpor, okouzlení z dívání se pod povrch živých bytostí a nadšení průvodci dokáží návštěvníky nadchnout. Proto je muzeum poměrně oblíbené a navštěvované. Nicméně současné výstavní trendy bychom v něm hledali jen těžko. Jsme si jistí, že pokud muzeum zmodernizujeme, do výstavy začleníme i vědecké poznatky posledních desítek let, dokážeme nabídnout návštěvníkům víc než doposud.

A jaký je náš projekt?

Muzeum v našem pojetí je součástí komunikačního procesu, kde jsou návštěvník a instituce rovnocennými partnery, kteří se navzájem poslouchají, doprovází na společné cestě výstavou a obohacují jeden druhého. Opíráme se o současné teoretiky, kteří prosazují myšlenku post-muzea1, muzea třetího prostoru2, vycházíme z teorií učení, které staví na spolupráci, na zážitku, neformálním vzdělávání3 či konstruktivistické didaktice a v neposlední řadě i na teoriích nových médií, ze kterých si půjčujeme ideu decentralizovaného obsahu, komunikace many-to-many a one-to-one, myšlenku intertextuality a remixování4 .

Možná to zní odtažitě, ale ve výsledku usilujeme o muzeum, kde každý návštěvník najde svůj prostor, něco, co ho zaujme, na čem může pracovat, kde má možnost se setkat s lidmi, diskutovat s nimi a tvořit, kde se nebude bát promluvit nahlas a říct, že něčemu nerozumí a vydá se hledat odpověď. A ještě konkrétněji - v Hrdličkově muzeu člověka chceme zbořit mýtus o lineárním vývoji člověka, na sbírce opičích koster demonstrovat obecné principy evoluce, představit faktory, které evoluci ovlivňovaly, vytvořit protor pro dočasné výstavy, vylepšit a rozšířit nabídku workshopů, zřídit několik výstavních okruhů, aby i opakovaná návštěva přinesla návštěvníkovi něco nového. A mnoho dalšího...

S kurátorem Hrdličkova muzea Marcem Stellou jsme náš záměr prezentovali na mezinárodní odborné konferenci Muzeum a změna IV, která proběhla v Praze 12. - 14. listopadu 2013. Náš příspěvek byl zařazen do tematické sekce Prezentujeme současnost, neboť jedním z důležitých pilířů našeho projektu je zachování tradice muzea a koncepce Dr. Aleše Hrdličky a tranfromace muzea do současnosti. Prezentace byla vytvořena pomocí LaTeXu s balíčkem Beamer:

Pokud byste měli zájem o fulltext přednášky, stáhněte si PDF - Fulltext Muzeum a změna.


  1. HOOPER-GREENHILL, Eilean. Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance (Museum Meanings). e-book. Nex York: Routledge, 2007. ISBN 0-203-93752. 

  2. PRIOR, Nick. Art and its publics : museum studies at the millennium. United Kingdom : Blackwell Publishing Ltd, 2003. Having One's Tate and Eating It: Transformations of the Museum in a Hypermodern Era, s. 51 - 71. ISBN 0-631-23047-5. 

  3. ILLICH, Ivan. Deschooling society. London: Marion Boyars, 1973. ISBN 10: 0714508799. Dostupné z: http://www.preservenet.com/theory/Illich/Deschooling/intro.html 

  4. MANOVICH, Lev. The Language of New Media. Cambridge: MIT Press, 2001. ISBN 0262632551.