10-06-2014

Kategorie
Pro studenty

V rámci výběrového semináře Knihovnické a informační služby na ÚISKu si studenti z několika nabízených projektů mohou vybrat i projekt "Hledá se Sofie v muzeu", kterého budu tutorem. Projekt připravujeme pro Dětskou univerzitu na FF UK a uskuteční se na půdě Hrdličkova muzea člověka PřF UK. Zde najdete prezentaci k projektu a podrobnější informace v PDF.

Celý text

01-05-2014

Kategorie
Děti

Ani tolik nejde o to, že by dětem byla v zimě venku zima a nechtěly by lítat po hřištích, ale co já? Už na podzim jsem na lavičce lovila poslední paprsky slunce a snažila se zahřát, natož teď. Tak jsme s Erikem začali pravidelně chodit do knihovny a mě až překvapilo, jak je to pro děti uzpůsobené místo. A minule jsme si dokonce půjčili knížku, kterou vám musím doporučit: O čtyřech flétničkách aneb Jak Soprinka našla ztracenou písničku.

Celý text

01-05-2014

Kategorie
Muzeum

Možná znáte jedno malé univerzitní muzeum v Praze, které působí trochu jako kabinet kuriozit. Možná si vzpomínáte, jak jste na kočičích hlavách kousek od Karlova náměstí mezi budovami vysokých škol a nemocnic klopýtali ve špalíru se špolužáky, protože jste v rámci biologie či přírodopisu šli do muzea. Možná si dokonce vzpomínáte na bílou malou opičku, gibona, který je tam ve vitríně v láhvi a vy váháte, jestli je roztomilý nebo vám z něj běhá mráz po zádech. Řeč je o Hrdličkově muzeu člověka, které je součástí Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a sídlí ve Viničné 7, kde právě připravujeme novou stálou expozici. Náš projekt jsme s kolegou Marcem Stellou představili na odborné muzejní konferenci Muzeum a změna IV.

Celý text

12-04-2014

Kategorie
Pro studenty

Výběrový seminář Knihovny 2020 probíhá formou webinářů. Před přednáškou jsem měla obavy, že mluvit hodinu a půl do webkamery a nevidět ty, na které mluvím, bude poměrně bizarní zážitek. Nakonec webinář proběhl nad očekávání dobře - možná také proto, že má očekávání byla velmi nízká. Pro studenty jsem si připravila čtyři ankety a měla jsem možnost s nimi komunikovat i na chatu, kde mohli klást otázky. Moc děkuji studentům, že se do přednášky zapojili, takže jsem ani neměla dojem, že mluvím jen do prázdna. A nakonec ještě někteří z nich děkovali za zajímavou přednášku.

Celý text

15-03-2014

Kategorie
Muzeum

Jsou věci, které nezměníme - jen těžko přestěhujeme budovu muzea na nějaké příhodnější místo, které bude lidem více na očích a nebudou muset složitě cestovat a překonávat překážky. (Ačkoli, ve Švédsku jsou knihovny součástí nákupních středisek - lidé to mají při cestě a hojně knihovny navštěvují, děti si tam píší úkoly zatímco rodiče si v klidu nakoupí. Jistě, je to diskutabilní krok, ale kompromisy jsou třeba). Pokud se tedy nebudeme stěhovat, co jiného můžeme udělat, aby se u nás návštěvníci cítili dobře? Především je potřeba celková přívětivost institucí, návštěvník musím mít od začátku pocit, že je vítán, že tu najde něco užitečného pro sebe, že neudělal chybu, když do muzea nebo knihovny vážil cestu.

Celý text

16-01-2014

Kategorie
Muzeum

Stejně jako vztahy mezi lidmi prochází vývojem, tak i můj vztah k muzeím se vyvíjí a díky kurzu muzejní propedeutiky, který v současné době navštěvuji, teď doznal změny podle mě zásadní. Zvláště poslední léta jsem se na muzea dívala především jako na místo pro lidi, pro návštěvníky, pro děti, jako na místo setkávání a inspirace. Méně jsem v něm viděla místo pro předměty. Jsem ráda, že jsem si pohled rozšířila, protože bez předmětů a jejich příběhů by nebylo ani muzeum jako místo pro lidi.

Celý text