O mně

Dávno před tím než jsem se stala rodičem, jsem se rozhodla, že budu pokračovat v tom, co jsem začala. Byly doby, kdy jsem dělala vše, co se dalo a nasávala od všeho trochu - psala, točila filmy, pracovala jako tisková mluvčí na záchranné službě, dělala jazykové korektury, studovala (nejdřív publicistiku, pak tvůrčí psaní, posléze nová média), vedla filmový kroužek pro děti, pracovala v neziskovce. To všechno už dělat nejde a okolnosti mě nutí si vybírat.

Vybrala jsem si kulturu a muzea.

Nina

Jmenuji se Nina Wančová. Jsem studující a pracující matkou dvou dětí. Končím druhý ročník v postgraduálním studiu na FF UK (mým tématem je propojení muzeí, nových médií a vzdělávání). Třetím rokem pracuji v Národní knihovně ČR - nejprve na česko-norském projektu Knihy znovu nalezené, teď na projektu INDIHU, kde vytváříme software pro tvorbu virtuálních výstav. A zapojila jsem se rovněž do projektu iMyšlení, který zastřešuje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, a který má připravit českou společnost na změnu výuky informatiky na všech typech škol.

Tento blog jsem začala psát proto, že miluji psaní a vítám každou příležitost pro tříbení myšlenek, a také proto, abych si pojistila svou paměť proti zapomínání.

Kde jinde mě ještě můžete číst aneb publikační činnost

WANČOVÁ, Nina. Exponáty v teple obývacího pokoje: Software pro tvorbu virtuálních výstav. Knihovna plus [online]. Praha 5: Národní knihovna ČR, 2018, 2018(1) [cit. 2018-05-10]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovnaplus.nkp.cz/archiv/2018-01/informace-a-konference/exponaty-v-teple-obyvaciho-pokoje-software-pro-tvorbu-virtualnich-vystav

SEYČKOVÁ, Nina. Proč budovat virtuální muzeum. Věstník Asociace muzeí a galerií ČR. 2015, 2015(5), 2-3. ISSN 1213-2152. Dostupné z: http://www.cz-museums.cz/UserFiles/file/2015/Vestnik%20AMG/5_15_WEB.pdf

LEŠKOVÁ, Denisa, Anna Marie NĚMCOVÁ, Nina SEYČKOVÁ a Michaela SLUSSAREFF. Využití sociálních sítí v kulturních institucích: Případová studie online komunikace Muzea Karla Zemana. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. 2015, 53/2015(2), 54-58. ISSN 1803-0386.

Seyčková, N. (2015): Oživujeme příběhy: Digitalizace mumií v Hrdličkově muzeu člověka. Přednáška na konferenci New Media Inspiration 2015

Seyčková, N. Muzejní komunikace online: Projekt webových stránek Hrdličkova muzea člověka PřF UK. MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce 2/2014, s. 11-20, ISSN 1803-0386

Seyčková, N., Stella, M., Evoluce v Hrdličkově muzeu člověka. In Muzeum a změna IV.: sborník z mezinárodní muzeologické konference : Národní muzeum v Praze, 12.-14. listopadu 2013. Jana Bukačová. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2014. ISBN 978-808-6611-631, str. 265

Seyčková, N. (2013): Nová média – nová muzea?. Přednáška na konferenci IKI 2013

Seyčková, N. & Stella, M. (2013): Evoluce v Hrdličkově muzeu člověka. Přednáška na konferenci Muzeum a změna IV

Seyčková, N. Muzeum jako „třetí prostor“. Výstavní projekt v Muzeu Fráni Šrámka v Sobotce. MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce 1/2013, s. 30-40, ISSN 1803-0386