O mně

Dávno před tím než jsem se stala rodičem, jsem se rozhodla, že budu pokračovat v tom, co jsem začala. Byly doby, kdy jsem dělala vše, co se dalo a nasávala od všeho trochu - psala, točila filmy, pracovala jako tisková mluvčí na záchranné službě, dělala jazykové korektury, studovala (nejdřív publicistiku, pak tvůrčí psaní, posléze nová média), vedla filmový kroužek pro děti, pracovala v neziskovce. To všechno už dělat nejde a okolnosti mě nutí si vybírat.

Vybrala jsem si muzea.

Nina

Jmenuji se Nina Seyčková. Jsem studující a pracující matkou - končím druhý ročník v postgraduálním studiu na FF UK (mým tématem je propojení muzeí, nových médií a vzdělávání), pracuji na mezinárodním projektu Knihy znovu nalezené v Národní knihovně a postupně si plním své sny. Na těchto stránkách budete nacházet moje postřehy a zkušenosti z muzejnictví, mateřství a doktorských studií. Sama jsem zvědavá, kam se to vyvine, tak to sledujte se mnou.

Publikační činnost

Seyčková, N. (2015): Oživujeme příběhy: Digitalizace mumií v Hrdličkově muzeu člověka. Přednáška na konferenci New Media Inspiration 2015

Seyčková, N. Muzejní komunikace online: Projekt webových stránek Hrdličkova muzea člověka PřF UK. MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce 2/2014, s. 11-20, ISSN 1803-0386

Seyčková, N., Stella, M., Evoluce v Hrdličkově muzeu člověka. In Muzeum a změna IV.: sborník z mezinárodní muzeologické konference : Národní muzeum v Praze, 12.-14. listopadu 2013. Jana Bukačová. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2014. ISBN 978-808-6611-631, str. 265

Seyčková, N. (2013): Nová média – nová muzea?. Přednáška na konferenci IKI 2013

Seyčková, N. & Stella, M. (2013): Evoluce v Hrdličkově muzeu člověka. Přednáška na konferenci Muzeum a změna IV

Seyčková, N. Muzeum jako „třetí prostor“. Výstavní projekt v Muzeu Fráni Šrámka v Sobotce. MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce 1/2013, s. 30-40, ISSN 1803-0386