Cesta do středu fantazie

16-04-2015

Kategorie
Muzeum


Tags
Muzeum
Rezenze
Expozice

Mezi Čertovkou a malebnou uličkou Saská najdeme Saský dvůr, kde sídlí Muzeum Karla Zemana - samostatný vizuální svět představující dílo poněkud opomíjeného českého filmového vizionáře. Prostřednictvím stálé expozice, animačních dílen a nejrůznějších navazujících aktivit nám dovolí na pár hodin zapomenout na povětšinou monotónně plynoucí realitu všedních dní.

V Saském dvoře

Expozice se nachází v pěti na sebe navazujících místnostech v přízemí historického domu. První část expozice je věnována filmovým začátkům Karla Zemana, v nichž experimentoval s animací a loutkářstvím. V prvním tématu vynikají Zemanovy pokusy o animaci skla, což je ve světě a filmové historii naprosto unikátní. Stěžejní části expozice pak návštěvníka provedou jeho třemi nejzásadnějšími filmy - Cestou do pravěku, Vynálezem zkázy a Baronem Prášilem. Expozice bohužel není završena nějakým strhujícím závěrem. V poslední místnosti najdeme životopisné údaje, ale poněkud strohé a neúplné, zpdfběžné shrnutí jeho ostatní tvorby, vitríny s dobovými fotografiemi a několik autentických filmových kostýmů. Závěr pak působí dojmem, že se tvůrcí expozice snažili doplnit do expozice vše, "co by tam mělo být a jinam se to nevešlo" a nad tím, jakou muzejní řeč využít k tomu, aby byl obsah schopný konkurovat vizuálně zajímavému zbytku expozice, se už příliš nezamýšleli.

Muzeum-Karla-Zemana
1

Spíše z kontextu na webových stránkách osvětlující motivace ke vzniku muzea v roce 2012 se návštěvník dozvídá, že Zemanovo dílo je světově proslulé, že z jeho odkazu těží i současná generace filmových tvůrců a jeho vliv najdeme v mnohých slavných velkofilmech. Expozice se zaměřuje především na samotné filmy, převratné filmové a trikové postupy a díky videorozhovorům představuje i Zemanův způsob přemýšlení o filmech a cesty k naplnění jeho vize. Širší kontext filmové historie, historie audiovizuálních technologií bohužel chybí, stejně tak například i porovnání se současnými standardy filmové tvorby.

Sahání, fotografování a natáčení povoleno

Mezi exponáty jsou v nějvětší míře zastoupeny audiovizuální materiály - autentické ukázky z díla doplněné audiokomentářem, který poukazuje na zajímavosti či vysvětluje provedení konkrétního filmového triku, ukázky z rozhovoru se samotným Karlem Zemanem nebo s jeho dcerou Ludmilou, rovněž filmařkou, díky které muzeum získává nové autentické sbírkové akvizice. Kromě toho jsou ty nejdůležitější trikové scény z filmů zinscenovány, což zvyšuje názornost a pochopení způsobu natáčení. K návštěvnicky nejvděčnějším exponátům budou jistě patřit ty, na které je možné sahat a vyzkoušet si, jak fungují. Protože je v muzeu dovoleno volně natáčet a fotografovat, návštěvníci si na památkou mohou odnést snímky, jak létají na létajícím stroji, řídí ponorku, mají na hlavě kovovou potapěčskou helmu, zrcadlí se v chodbě ukazující efekty perspektivy nebo sedí na růži ve vesmíru.

Muzeum-Karla-Zemana 2

Po návštěvě nebudete "učtění"

Audiovizuální exponáty jsou umístěny tak, aby si je mohl pohodlně prohlédnout zejména dětský návštěník - pokud se na ně chce dívat dospělý a zároveň chce ve sluchátkách poslouchat audiokomentář, musí se kvůli příliš krátkému kabelu nepohodlně sklánět. Naopak texty jsou umístěny převážně nad videem, protože tvůrci výstavy správně předpokládají, že je budou číst zejména dospělí. Texty jsou i v anglickém znění, což však příliš neruší - muzeum více než cokoli ostatní vyniká vizuálním zpracováním, takže návštěvník rozhodně neodchází z pocitem, že je "učtený". Právě kvůli silné obrazové stylizaci expozice skvěle funguje jako jeden kompaktní celek, obrazy a scény z jednotlivých filmů jsou však natolik odlišné, že je stále na co se dívat a před návštěvníkem se rozprostře celá šíře Zemanovy imaginace.

Tvůrci expozice mysleli na co nejširší návštěvnické spektrum. Jedná se o muzeum, které se nemusíte bát navštívit dokonce ani s předškolními dětmi. Pro zahraniční návštěvníky je připraven interaktivní elektronický průvodce v sedmi různých jazycích včetně japonštiny a čínštiny. Nejen pro školní exkurze je připravena hra s hledáním pokladu Ptačího ostrova; pedagogové na vyžádání před návštěvou obdrží texty z expozice a náměty na otázky pro žáky či studenty. Propracované pracovní listy na témata související s expozici (vývoj života na zemi a život v pravěku, dějiny po 2. světové válce, kreativní tvorba, práce s fakty a fikcí, filmové dějiny, emigrace apod.) však chybí.

Muzeum-Karla-Zemana 2

Oživit dílo originálního filmaře

Zastřešujícím cílem všech aktivit je vrátit Karla Zemana do povědomí Čechů, keří na tohoto originální tvůrce poněkud zapomněli a prezentovat jeho odkaz. Kromě expozice muzeum realizuje pravidelné výtvarné dílny a workshopy animace, v nichž si účastníci mohou natočit pod vedením odborných lektorů svůj vlastní animovaný film. Kromě toho muzeum postupně vydává Zemanovy filmy na DVD, v projektu "Čistíme svět fakntazie" provádí rekonstrukci a čištění filmů.

Kolik zaplatíte

Vstupné do muzea se vzhledem k rozsahu expozice, jenž není příliš rozsáhlá, může zdát poměrně vysoké, plné vstupné činí 200 Kč. Muzeum však nabízí slevy studentské, skupinové, rodinné, seniorské, pro ZTP a dokonce i výhodné roční vstupenky. V případě, že návštěvu muzea návštěvník zkombinuje s dílnou či workshopem, cena se pocitově více vyplácí. V současné době pracovníci muzea pracují na rozšíření expozice o celé jedno patro.

Muzeum-Karla-Zemana 2

Podrobnější informace o Muzeu Karla Zemana najdete na www.muzeumkarlazemana.cz.

Recenze vznikla jako jedná část atestu v nástavbovém kurzu Školy muzejní propedeutiky Muzejního výtavnictví, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR.