07-08-2015

Kategorie
Postřehy

Tam, kde ještě nedávno v Plzni parkovaly trolejbusy, vznikl kreativní prostor DEPO2015, který se stal místem pro konání dvoudenní akce s názvem Design thinking festival. Na akci jsme vyrazily s kolegyní ze studií a kamarádkou. Co to znamená design thiking? Je možné tento proces využít při práci v muzeu? A jaký festival byl?

Celý text

17-02-2015

Kategorie
Pro studenty

V LS akademického roku 2014/15 jsme s kolegyní Michaelou Buchtovou otevřeli pro studenty nový výběrový seminář Nová média v muzejní praxi. Na toto místě studenti budou průběžně nacházet informace o předmětu, prezentace k přednáškám (od nejnovějších k nejstarším), odkazy na zdroje a jiné materiály.

Celý text

07-09-2014

Kategorie
Postřehy

Začít studovat v postgraduálním studiu byl pro mě krok do neznáma, byť zkušeností se studiem na různých typech škol mám poměrně hodně - absolvovala jsem nejprve vyšší odbornou školu publicistiky, bakalářský titul jsem získala v jednoročním zkráceném studiu na literární akademii a poté nastoupila na studia nových médií na FF UK a udělala si magistra. A jaký je největší rozdíl mezi doktorátem a ostatními typy studia? Nikdo vás nevodí za ručičku a nikdo vám neříká, co máte dělat a kdy.

Celý text

10-06-2014

Kategorie
Pro studenty

V rámci výběrového semináře Knihovnické a informační služby na ÚISKu si studenti z několika nabízených projektů mohou vybrat i projekt "Hledá se Sofie v muzeu", kterého budu tutorem. Projekt připravujeme pro Dětskou univerzitu na FF UK a uskuteční se na půdě Hrdličkova muzea člověka PřF UK. Zde najdete prezentaci k projektu a podrobnější informace v PDF.

Celý text

12-04-2014

Kategorie
Pro studenty

Výběrový seminář Knihovny 2020 probíhá formou webinářů. Před přednáškou jsem měla obavy, že mluvit hodinu a půl do webkamery a nevidět ty, na které mluvím, bude poměrně bizarní zážitek. Nakonec webinář proběhl nad očekávání dobře - možná také proto, že má očekávání byla velmi nízká. Pro studenty jsem si připravila čtyři ankety a měla jsem možnost s nimi komunikovat i na chatu, kde mohli klást otázky. Moc děkuji studentům, že se do přednášky zapojili, takže jsem ani neměla dojem, že mluvím jen do prázdna. A nakonec ještě někteří z nich děkovali za zajímavou přednášku.

Celý text