Management (ne)formálních skupin

V rámci výběrového semináře Knihovnické a informační služby na ÚISKu proběhla přednáška s názvem "Management (ne)formálních skupin". Cílem interaktivní přednášky bylo osvojit si základy projektového myšlení, sdílet navzájem zkušenosti z praxe a díky testu týmových rolí (Belbinova metodika) zjistit, jaká role v týmu nám sedí nejvíc.

Prezentace k přednášce

Přednáška se uskutečnila 25. listopadu 2014 v rámci výběrového semináře Knihovnické a informační služby.