Přednáška pro webinář (Knihovny 2020)

12-04-2014

Kategorie
Pro studenty


Tags
Výuka
Materiály
Ph.D.
Muzea

Výběrový seminář Knihovny 2020 probíhá formou webinářů. Před přednáškou jsem měla obavy, že mluvit hodinu a půl do webkamery a nevidět ty, na které mluvím, bude poměrně bizarní zážitek. Nakonec webinář proběhl nad očekávání dobře - možná také proto, že má očekávání byla velmi nízká. Pro studenty jsem si připravila čtyři ankety a měla jsem možnost s nimi komunikovat i na chatu, kde mohli klást otázky. Moc děkuji studentům, že se do přednášky zapojili, takže jsem ani neměla dojem, že mluvím jen do prázdna. A nakonec ještě někteří z nich děkovali za zajímavou přednášku.

Prezentace

Přednáška proběhla 3. prosince 2014. Prezentace představuje prostředí muzeí a ostatních paměťových institucí, vytváří paralelu mezi knihovnami a muzei. Akcent je kladen na neformální vzdělávání, které může v paměťových institucích vytvářet pro návštěvníky zajímavé typy problémů a zajistit, že návštěvníci zíkají kromě informací i zajímavý (emocionální) zážitek. Teoretická východiska nových médií slouží jako myšlenkový koncept pro transformaci institucí v otevřené komunikující prostředí, kde je kladen důraz na návštěvníka a jeho potřeby. Třetí část prezentuje zajímavé projekty a slouží jako inspirace pro vlastní práci.